Razmetljiva ljubav - najava 2

Razmetljiva ljubav serija online

Razmetljiva LjubavKerem je zgodan i koketni sin porodice Iigiter, veoma poznatog tekstilnog umetnika. On je porodičnu firmu učinio vođom sektora sa početnom studijom koja će se podleći vremenu sa svojom kreativnom inteligencijom. Ali nije mogao biti muškarac u Muhsinovim očima. Jer Kerem je onaj koji jede, pije i živi sa motom da dobijemo med iz svakog cveta.

Kerem je zgodan i koketni sin porodice Iigiter, veoma poznatog tekstilnog umetnika. On je porodičnu firmu učinio vođom sektora sa početnom studijom koja će se podleći vremenu sa svojom kreativnom inteligencijom. Ali nije mogao biti muškarac u Muhsinovim očima. Jer Kerem je onaj koji jede, pije i živi sa motom da dobijemo med iz svakog cveta.

style="margin:10px 0;">
style="margin:10px 0;">